Polityka prywatności

Polityka prywatności Infoloty.pl

Informacje ogólne

 

Użytkownik korzystając z usług serwisu infoloty.pl (dostarczonego przez FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, kod pocztowy EC1V 2NX London we współpracy z eSky.pl S.A.) przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości.

 

FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. oraz jej Partnerzy, których usługi są prezentowane z wykorzystaniem Serwisów szanują prawo do prywatności Użytkowników. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosują odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z serwisami infoloty.pl lub rezerwacje.infoloty.pl. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

 

FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, kod pocztowy EC1V 2NX London.

 

W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Użytkownikowi usług na najwyższym poziomie.

 

Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to procesu rezerwacji biletu lub hotelu z wykorzystaniem serwisu rezerwacje.infoloty.pl – Administratorem danych osób dokonujących rezerwacji jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-265, przy ul. Murckowska 14a, i dane te są przetwarzane na zasadach określonych w Polityka Prywatności / https://www.esky.pl/polityka-prywatnosci/. FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD uczestniczy jedynie w procesie pośredniczenia dostępu do usług rezerwacyjnych eSky. FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD pozostaje niezależnym administratorem danych użytkowników serwisu dla potrzeb związanych z korzystaniem ze strony internetowej infoloty.pl oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem niezależnie od zewnętrznych Partnerów i w tym zakresie może przetwarzać dane użytkowników również pozyskanych dla Partnerów.

 

Administrator danych zgodnie z RODO powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym. Inspektor Ochrony Danych: iod@infoloty.pl

Jakie dane przetwarzamy?

 

Przetwarzamy jedynie dane, które podaje lub pozostawia Użytkownik w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Call Center.

 

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Zawarcie umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik z wykorzystaniem dostępnych formularzy lub danych kontaktowych może zamówić usługę np. zarezerwować bilet lub hotel. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia lub kontaktu w zakresie usługi będą przetwarzane po to, aby sfinalizować usługę i następnie w celu jej realizacji. Do zawarcia umowy dochodzi w sposób zautomatyzowany lub z wykorzystaniem Call Center.

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 28 RODO wobec przekazania procesów przetwarzania przez eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest administratorem danych Użytkowników dokonujących rezerwacji z wykorzystaniem rezerwacje.infoloty.pl

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi lub po zakończeniu świadczenia, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazane dane przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa zgodnie z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.

W celu wyświetlania tzw. web push.

Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.

W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

Art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika

W zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika.

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących Użytkownikowi jak i Administratorowi.

 

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Użytkownika?

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika.

Odbiorcy danych

 

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone z wykorzystaniem Serwisów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Partnerom, którzy świadczą dla Użytkownika usługi powiązane z usługami Serwisu, a którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi dane we własnym imieniu np. operatorzy serwisów rezerwacyjnych.

Uprawnienia Użytkownika

 

Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
  w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  .

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia danych.

Realizacja uprawnień

 

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Dane kontaktowe

 

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Serwisów prosimy kierować:

 

 • pisemnie na adres: ul. Słowackiego 6, Rzeszów

 • elektronicznie na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod@infoloty.pl

 • telefonicznie pod numerem: tel. 32 728 30 26

 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego na naszej stronie w zakładce kontakt: www.infoloty.pl/kontakt

Pliki Cookies

 

Serwisy korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego Użytkownik korzysta z Serwisów oraz uzyskującymi do nich dostęp jest FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Wykorzystywanie

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 

 • świadczenia usług Serwisu;

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika;

 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów.

 

Rodzaje Cookies

 

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;

 • funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika;

 • własne” – zamieszczane przez Serwis;

 • zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.