Upewnij się, że wiesz o wszelkiej dodatkowej dokumentacji podróży, której potrzebujesz, w wyniku Covid-19, dla każdego kraju, do którego lecisz (miejsca docelowego wyjazdu i powrotu, nawet jeśli jest to kraj ojczysty).

Zapoznaj się z najnowszymi wymaganiami poniżej, jeśli to konieczne, musisz wypełnić dokumentację przed podróżą i zabrać ją ze sobą.

Brak przedstawienia wymaganej obowiązkowej dokumentacji spowoduje odrzucenie Twoje lotu.

Kraj Pasażerowie

Połączyć

WŁOCHY Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Pasażerowie lecący do / z Sardynii Kliknij tutaj
Pasażerowie lecący do Kalabrii Kliknij tutaj
UK Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
IRLANDIA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
HISZPANIA Wszyscy pasażerowie (formularz online) Kliknij tutaj
Wszyscy pasażerowie (formularz PDF) Kliknij tutaj
POLSKA Wszyscy pasażerowie (wersja polska) Kliknij tutaj
Wszyscy pasażerowie (wersja angielska)

Kliknij tutaj
PORTUGALIA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Ulotka informacyjna Kliknij tutaj
Pasażerowie lecący na Azory Kliknij tutaj
MALTA
Wszyscy pasażerowie (formularz lokalizatora pasażerów) Kliknij tutaj
Wszyscy pasażerowie (formularz deklaracji podróży w zakresie zdrowia publicznego) Kliknij tutaj
GRECJA

Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
CYPR Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Formularz papierowy jest akceptowany tylko w niektórych przypadkach Kliknij tutaj
FRANCJA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Pasażerowie lecący z krajów spoza UE Kliknij tutaj
BELGIA Wszyscy pasażerowie spoza UE i strefy Schengen Kliknij tutaj
CHORWACJA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
ŁOTWA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
LITWA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
SŁOWACJA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
WĘGRY Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
BUŁGARIA Wszyscy pasażerowie

Kliknij tutaj
RUMUNIA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
DANIA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
TURCJA Wszyscy pasażerowie Kliknij tutaj
Pasażerowie wykazujący sympatie Kliknij tutaj