Przywracanie latania w dobie COVID-19:

W związku z COVID-19 Komisja Europejska (KE) ogłosiła wytyczne dotyczące stopniowego przywracania usług transportowych w celu ułatwienia wznowienia wszystkich rodzajów usług komunikacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania skutecznych środków ochrony zdrowia wszystkich pasażerów i pracowników związanych z sektorem transportowym.

Głównym celem KE jest wdrożenie nawyku stosowania środków zapobiegawczych, które byłyby oparte na wspólnych zasadach i uznawane zarówno w miejscu wyjazdu jak i przyjazdu.

Szczegółowe zalecenia dla podróży w czasie pandemii stanowi 10 najważniejszych wytycznych:

1 - Zmniejszenie liczby pasażerów w samolotach,
2 - Zapewnienie pracownikom branży lotniczej środków ochrony indywidualnej,
3 - Dezynfekcja lotnisk i samolotów,
4 - Zwiększenie intensywności wentylacji oraz wietrzenie terminali pasażerskich,
5 - Używanie przez pasażerów maseczek - zwłaszcza w sytuacji kiedy nie będzie można zachować bezpiecznej odległości,
6 - Rezerwacje i sprzedaż biletów a także odprawa powinna być dokonywana on-line i automatycznie,
7 - Check-in oraz nadanie/odebranie bagaży powinny być tak zorganizowane aby uniknąć tłoczenia się pasażerów,
8 - Usługi dodatkowe (np. bagaż, czy posiłki na pokładzie) powinny być wybierane od razu w momencie rezerwacji w miarę możliwości,
9 - Ograniczenie ruchu na pokładzie - zmniejszenie ilości bagażu na pokładzie oraz interakcji z członkami załogi do niezbędnego minimum,
10 - Zalecenie wcześniejszego przybycia na lotnisko (dot przepływu pasażerów na lotnisku),

Wszystkie te zalecenia według Komisji Europejskiej mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżowania pasażerów, a tym samym mają na celu przywrócić ich zaufanie i przekonać że transport stanowi bezpieczny sposób podróżowania.

W najbliższych tygodniach poznamy techniczne wytyczne operacyjne dla wszystkich organizacji, krajowych władz lotniczych, przedsiębiorstw i portów lotniczych zaangażowanych w lotnictwo cywilne - mające na celu skoordynowane podejście i wspieranie. Są to zalecenia Agencji Unii Europejskiej ds bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przygotowane we współpracy z Komisją Europejską (KE) oraz Europejskim Centrum ds Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Czy da się te wszystkie obostrzenia i restrykcje wprowadzić w działanie w tak szczególnych warunkach? Wszystko zweryfikują doświadczenia z pierwszych wykonanych lotów oraz sami pasażerowie dla bezpieczeństwa których powstały.
Latajmy zatem bezpiecznie i z głową.